Tips en tools voor ambassadeurs

Het Taalakkoord groeit omdat u als werkgever of brancheorganisatie het belang inziet van investeren in taal. Helpt u ons deze boodschap te delen zodat meer werkgevers zich aansluiten bij het Taalakkoord? Op deze pagina vindt u tips en middelen voor ambassadeurs (scroll  naar beneden voor de middelen).

5 tips voor ambassadeurs

1. Deel uw ervaringen met het Taalakkoord op werkgeversbijeenkomsten

Voorbeelden van anderen zijn verhelderend en inspirerend. Het Programmateam Taalakkoord organiseert landelijke bijeenkomsten als het congres van Tel mee met Taal, waar werkgevers hun ervaringen delen. Ook op regionale werkgeversbijeenkomsten kunt u het Taalakkoord ter sprake brengen. Vertel bijvoorbeeld:

 • Waarom u zich heeft aangesloten: waarom vindt u aandacht voor taal belangrijk?
 • Hoe u de taalvaardigheid van uw werknemers verbetert: welke stappen heeft u genomen?
 • Wat dit concreet heeft opgeleverd:
  • Verlaagde verzuimcijfers, verhoogde medewerkers- en klanttevredenheid, verhoogde veiligheid, minder incidenten
  • Hier kunt u ook de argumentenkaarten voor gebruiken

2. Leg uit hoe een taaltraject werkt

 • Hoe heeft u de taalbehoefte van uw bedrijf in kaart gebracht?
 • Hoe bent u bij uw taalaanbieder terechtgekomen? Welke rol heeft de taalaanbieder gespeeld in het traject?
  • Voor taal op de werkvloer kunt u kijken bij de taalaanbieders die partner van het Taalakkoord zijn. Zij zijn taalaanbieders met meerjarige ervaring op het gebied van Nederlands op de werkvloer. Meer algemeen kunt u taalaanbieders en taalvrijwilligers in de buurt vinden op www.taalzoeker.nl
 • Hoe ziet een taaltraject op de werkvloer eruit? Geef voorbeelden van situaties op de werkvloer die in een taaltraining worden behandeld.

3. Verwijs naar andere inspirerende voorbeelden

 • Kijk bij inspiratie voor praktijkvoorbeelden
 • Lees de verhalen van andere ondertekenaars
 • Raadpleeg de activiteitenkalender om te zien waar en wanneer er bijeenkomsten zijn over het Taalakkoord

4. Werk samen met de adviseurs van het leerwerkloket uit uw regio

 • Mail naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of kijk op www.lerenenwerken.nl voor meer informatie

5. Vergeet de werknemers niet

 • Richt uw boodschap niet alleen naar directeuren of HR-medewerker van andere organisaties, maar spreek ook tot de verbeelding van de medewerker.

Middelen

Deze middelen kunt u via uw eigen communicatiekanalen verspreiden.

Banner Taalakkoord