PostNL: het maatschappelijke rendement van investeren in laaggeletterdheid

PostNL heeft voorafgaand aan de taaltraining van een aantal medewerkers doelstellingen geformuleerd in de vorm van zgn. can-do-statements. Daarbij geef je aan welke resultaten je met de taaltraining wilt bereiken in termen van competenties en vaardigheden van medewerkers. Na de taaltraining moet een medewerker een bepaald niveau aankunnen.

PostNL heeft dit gedaan op een aantal  professionele leiderschapscompetenties en professionele vaardigheden. Door het uitvoeren van een nulmeting en een éénmeting is het verschil in kaart gebracht tussen vóór en na de taaltraining. De resultaten zijn positief.