Ecorys: Investeren in taal op de werkvloer

Ecorys heeft (internationaal) literatuur onderzoek gedaan naar de baten van investeren in taal op de werkvloer en de mogelijkheden om die baten in Euro’s uit te drukken. Op basis van literatuuronderzoek en de ervaringen van enkele bij het Taalakkoord aangesloten bedrijven heeft Ecorys de te monetariseren baten geoperationaliseerd in te meten variabelen.

Met enkele bedrijven aangesloten bij het Taalakkoord is vervolgens verkend in hoeverre zij hun ervaren baten van taal op de werkvloer (terugkijkend, na afloop van de taaltraining) met behulp van cijfers uit hun huidige administratie kunnen monetariseren.
Een groot aantal gegevens die nodig zijn voor het monetariseren wordt echter niet binnen de reguliere bedrijfsprocessen verzameld.  Conclusie wat betreft monetarisering: als je alle effecten van taaltraining wilt monetariseren is een langdurig onderzoek nodig, dat start voordat met taalleren wordt begonnen, dat twee groepen volgt (de taalleerders en niet-taalleerders), dat specifieke dataverzameling vereist en monitort over langere periode.