ZPITS

ZPITS is specialist in bij- en omscholingstrajecten. We leveren maatwerk trainingen voor bedrijven, maar begeleiden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij individuele opleidingstrajecten. Sommige opleidingen worden aangeboden met baangarantie, andere opleidingen bevatten een combinatie van werken en leren of alleen leren. We geloven dat cursisten zich kunnen ontwikkelen en in het krijgen van kansen; ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Persoonlijke begeleiding is daarbij ons uitgangspunt. Voor de opleidingen met baangarantie voeren we een strenge selectieprocedure, zodat we exact weten wat de achtergrond van een kandidaat is en in hoeverre iemand echt gemotiveerd is. Dit vormt de basis voor succesvolle trajecten. Bij bedrijfstrainingen laten we ons aanbod aansluiten op specifieke wensen en bedrijfssituaties van de opdrachtgever. ZPITS – resultaat door ontwikkeling.

Lees meer in het Ambitiedocument van ZPITS of van de dochteronderneming ZPITS Flex.