WMO Radar

Onze kennis van de doelgroep laaggeletterden heeft te maken met onze activiteiten in het Rotterdams Nieuw Welzijn en onze activiteiten met activerende begeleiding van WWB-ers naar een dagbesteding en of werk. Sinds 2013 zijn wij de aanbieder van Zorg & Welzijn in het centrum en wijk Overschie van Rotterdam, en voeren wij sociaal beheer uit in de wijken Delfshaven en Feijenoord. Binnen de opdracht in het Centrum hebben wij een aantal kritieke prestatie-indicatoren. Eén die te maken heeft met verwerven van taal, en één die te maken heeft met SROI-target. Daarnaast zijn wij voor de gemeente Rotterdam in het Centrum en in Delfshaven en Feijenoord één van de opdrachtnemers voor het activeren van WWB-ers naar vrijwilligerswerk, (taal)scholing en werk. We scholen WWB-ers en vrijwilligers met certificerende trainingen, schoon, heel, veilig en gastvrij. Voor wat betreft onze target voor taalverwering in het Centrum, hebben we met onze strategie een buurt/wijkgerichte én stedelijke werving gerealiseerd. Door onze manier van werven - later hier meer over - zijn we in staat gebleken een groep inwoners (Rotterdam breed) te bereiken, die andere aanbieders in Nederland (uit informatie van Binnenlandse Zaken) niet in staat is te bereiken.

Lees meer over de acties van WMO Radar in het ambitiedocument.