W.E.S. Winter Education Services

W.E.S. Winter Education Services (WES Educatie) is een landelijk bureau, dat zich richt op inburgering, re-integratie werk- en leertrajecten en uiteenlopende communicatietrainingen.
Binnen onze diensten en binnen de uiteenlopende communicatietrainingen bieden wij de volgende trainingen aan:
– Nederlands als eerste taal (NT1)
– Nederlands als tweede taal (NT2)
– Praktisch Nederlands en communicatie op de werkvoer
– Niveau-verhogend Nederlands
– Overige communicatie trainingen
– Sollicitatie trainingen
– Training werknemersvaardigheden
– Workshop Solliciteren, verwachtingen en realiteit
– Workshop Nederlandse vraag en aanbod arbeidsmarkt

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Wij willen een reële bijdrage leveren aan het verbeteren van de taalvaardigheid van mensen in de maatschappij / samenleving. Dit willen wij doen door uiteenlopende communicatietrainingen en Nederlandse taaltrainingen binnen het Taalakkoord aan te bieden. Door samenwerking met het Taalakkoord zijn wij van mening, meer organisaties en mensen te bereiken en te stimuleren om de beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren, waardoor ze actiever meedoen in de samenleving en de achterstand die ze hebben te verkleinen of volledig weg te werken. WES voelt zich verantwoordelijk voor die mensen die nog niet aan het maatschappelijk proces deelnemen, bijvoorbeeld in de vorm van betaalde arbeid. WES wil de positie van werkzoekenden versterken.
Daarbij kunnen wij ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de taalvaardigheid van werknemers binnen uiteenlopende branches en werknemers stimuleren om te werken aan de taalvaardigheid in de privé-situatie en op de werkvloer.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

Sinds 2003 verzorgt WES binnen diverse bedrijven en organisaties de training “Praktisch
Nederlands en communicatie op de werkvloer “ voor werknemers bij deze bedrijven en
organisaties uit verschillende branches. Daarbij richten we ons ook op vaktaal. Onze
trainingen bestaan onder andere uit de training “Niveau-verhogend Nederlands” voor
buitenlandse werknemers binnen Nederlandse bedrijven.