Vaktaalacademie (NLtraining)

De Vaktaalacademie is een onderdeel van de Taalaanbieder NLtraining & NLeducatie en heeft de specifieke taak taalversterking op de werkvloer in verschillende branches te stimuleren. Op basis van de wensen van onze opdrachtgevers stellen we aan de hand van een gestructureerd stappenplan de trajecten samen. Wij verzorgen het gehele traject van intake tot nazorg en ontzorgen werkgevers zoveel als mogelijk is. Wij bieden maximale flexibiliteit in de samenwerking met werkgevers. We zorgen zowel in-company trajecten als trajecten op onze eigen leslocaties en zowel privécursussen als groepslessen.

Waarom wij ons verbinden aan het Taalakkoord Werkgevers

Er zijn veel bedrijven die zich betrokken voelen bij de taalverbetering van hun werknemers. Tegelijkertijd is er veel expertise bij taalaanbieders over hoe taalverbetering gerealiseerd wordt. Door elkaar te kennen, kunnen er snellere en betere samenwerkingen gecreëerd worden. Er wordt dan gezamenlijk gestreefd naar duurzame en brede inzet van deelnemers (werknemers) op de werkvloer en in de maatschappij. Als taalaanbieder zetten wij ons hier graag voor in.

De Vaktaalacademie heeft voor verschillende bedrijven, opleidingen en leerwerkplekken een aanvullende taalcomponent verzorgd. Dit zijn duale trajecten en trajecten gericht op de praktijk. De nadruk hierbij ligt op het vergroten van de woordenschat (vaktaal), het uitvoeren van taalhandelingen, zoals gesprekje voeren met collega’s, lezen van werkinstructies en andere werknemersvaardigheden, en het vergroten van het zelfvertrouwen in het toepassen van deze vaktaal en taalhandelingen.

De Vaktaalacademie heeft veel ervaring met Duale trajecten en trajecten Taal op de Werkvloer bij bedrijven en uitzendbureaus. De duale trajecten zijn trainingen, waarbij de deelnemers worden voorbereid op een opleiding of werk door een combinatie van leren en werken. Dit gebeurt via allerlei werkvormen gericht op de potentiele werkplek of opleiding, bijvoorbeeld via rollenspelen of via (taal)stages. Een veel gevraagd duaal traject bij de Vaktaalacademie zijn bijvoorbeeld onze cursussen gericht op het voorbereiden van het VCA-of Vrachtwagen C- examen. Onze trajecten Taal op de Werkvloer zijn gericht op de praktijk en vinden dus ook plaats tijdens het werken zelf. Dit zijn reguliere werknemers of werknemers in een leerwerktraject. Onze docent werkt hierbij nauw samen met de leidinggevende op de werkvloer en stemt de doelen van de werkgever en cursist goed op elkaar af.

De Vaktaalacademie werkt nu actief samen, zowel in duale trajecten als trajecten op de werkvloer, met werkgevers in onder andere: de hotelbranche, zorgsector, logistieke sector, bouwsector, schoonmaakbranche, techniek en detailhandel. Er komen maandelijks nieuwe organisaties en sectoren bij.