Uitgeverij KleurRijker

Uitgeverij KleurRijker is ontwikkelaar en aanbieder van lesmateriaal voor het leren van de Nederlandse werkvloertaal. Onze lesmaterialen zijn contextgericht waarbij het doel is om de Nederlandse taalvaardigheid én werkvloercompetenties te verhogen. Wij ontwikkelen vanuit bewezen didactische modellen, maar ook vanuit de praktijk: wat werkt wel en niet?
Daarnaast bieden wij deskundigheidbevordering wij helpen docenten en taalcoaches met het vaststellen en bereiken van de (taal)doelen.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Uitgeverij KleurRijker wil bijdragen aan het verbeteren van de taalvaardigheid van medewerkers. Vanuit onze expertise hebben wij een landelijk netwerk opgebouwd met NT2-docenten en taalaanbieders. Binnen het taalakkoord kunnen wij onze gedeelde ambitie verder uitbouwen. Het is onze missie om basisvaardigheden te vergroten zodat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat het leerproces voornamelijk plaatsvindt in de praktijk en dat het juiste lesmateriaal hierbij ondersteunt.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

De lesmaterialen van Uitgeverij KleurRijker zijn inzetbaar in taaltrajecten Nederlands op de werkvloer. Daarnaast bieden wij bijscholing aan NT2-docenten. De praktijkervaring van onze ontwikkelaars is van directe invloed op de ontwikkeling van lesmaterialen, welke wordt aangevuld met de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om de taalvaardigheid van medewerkers op de werkvloer te vergroten.