Totaal Onderwijs

Totaal Onderwijs is dé particuliere onderwijsinstelling voor (jong)volwassen en gespecialiseerd in Nederlands als eerste en tweede taal (NT1 en NT2).

Totaal Training is onderdeel van Totaal Onderwijs en biedt Nederlandse taaltrainingen en cursussen op maat aan, in opdracht van de gemeentelijke-, regionale- en rijksoverheidsinstellingen, werkgevers en particulieren. Al onze trainingen en cursussen hebben als doel mensen actief te laten deelnemen aan hun werk en leefomgeving.

Naast Totaal Training heeft Totaal Onderwijs ook een bedrijfsonderdeel Totaal  Inburgering, dat gericht is op het inburgeren van nieuwkomers. Samen helpen wij (jong)volwassenen, door hen op een leuke en doelgerichte wijze de Nederlandse taal en andere vaardigheden te leren waardoor belemmeringen verdwijnen en zelfvertrouwen stijgt. Dit doen wij landelijk vanuit een regionale aanpak met betrokken medewerkers.

Waarom vindt u het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid van werknemers zo belangrijk?

Het volwaardig deelnemen aan de samenleving en het bedrijfsleven is niet mogelijk voor mensen met een beperkte taalvaardigheid. De werkzaamheden bij de meeste bedrijven worden steeds ingewikkelder, onder andere als gevolg van de digitalisering. Ook een steeds individualistischer wordende samenleving vergt steeds meer van de taalvaardigheid.

Helaas rust er nog altijd een taboe op het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal. Veel werknemers komen er liever niet voor uit dat ze de taal onvoldoende beheersen en werkgevers zijn zich hier vaak niet van bewust.

Taalvaardigheid is in het belang van zowel de werknemer als werkgever en heeft impact op het hele bedrijf. Een goede balans tussen de taalvaardigheid die iemand daadwerkelijk heeft en de taalvaardigheid die iemand nodig heeft om zijn functie goed te kunnen vervullen (taalbehoefte) is van belang in het kader van employability, brede inzetbaarheid, productiviteit, veiligheid en kwaliteit.

Taal is dé weg naar volwaardig deelnemen aan de samenleving en het bedrijfsleven, het creëren van mogelijkheden en het bijdragen aan het gevoel van geluk!

Totaal Onderwijs wil hier graag aan bijdragen door het inzetten van onze expertise en door het bundelen van krachten. Laat taal geen belemmering zijn, samen staan we sterk!