Kenniscentrum TAMA

Kenniscentrum TAMA is een maatschappelijke organisatie, actief op het gebied van taal en (re) integratie. Wij bieden NT2 lessen aan op alle niveaus van alfabetisering en inburgering tot niveauverhoging. Daarnaast geven wij Nederlands OVER de werkvloer; cursussen op maat voor bedrijven met niet-Nederlandstalige medewerkers in dienst.

De lessen zijn gericht op de taal die de medewerker nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren. Met onze diensten willen wij mensen, bedrijven, instellingen en gemeentes ondersteunen bij het ontdekken, behouden en benutten van talent met een frisse blik op ontplooiing in de breedste zin van het woord. Ga voor meer informatie naar de website van Kenniscentrum TAMA.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Een goede beheersing van het Nederlands op de werkvloer biedt enorm veel voordelen: meer veiligheid, een grotere productiviteit en efficiënter werken, daarnaast zorgt het voor betere contacten van de anderstalige werknemer met diens collega’s en voor minder misverstanden op de werkvloer. Wij vinden het belangrijk dat werkgevers het belang inzien van bijscholing van anderstalige of laaggeletterde medewerkers en dit hoog op de agenda zetten. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Kenniscentrum TAMA.