Talenbureau Lexicon

Lexicon staat sinds 1994 voor beter communiceren. Dat maken we waar met functiegerichte trainingen op maat. We leren u de juiste kennis en vaardigheden om in uw dagelijkse praktijk overtuigend te communiceren. We trainen u succesvol te schakelen tussen verschillende talen en culturen.

Succesvol zakendoen en samenwerken met andere nationaliteiten is méér dan elkaars taal leren spreken. Kennis van elkaars cultuur en sociale codes is net zo belangrijk om goed te kunnen communiceren. Wij leren u een andere taal te spreken met de culturele bril op van een native speaker. De beste manier om miscommunicatie te voorkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Talenbureau Lexicon.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Goed gebruik van de Nederlandse taal op de werkvloer is essentieel voor een succesvol, veilig en prettig werkklimaat binnen Nederlandse bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen binnen bedrijven en goed gebruik van de Nederlandse taal is hier een belangrijk onderdeel van.

In het ambitiedocument van Talenbureau Lexicon is de hele motivatie terug te lezen.