Taaltrainingen Op Maat

Sinds 2004 verzorg ik taalcursussen voor bedrijven, particulieren en volksuniversiteiten in Noord Brabant en Limburg. Ik heb me gespecialiseerd in cursussen Nederlands voor Poolse werknemers van productiemedewerkers tot hoog opgeleid personeel op alle niveaus. De cursussen voor bedrijven geef ik op locatie. In mijn lessen maak ik uitsluitend gebruik van erkende Nederlandse methodes NT2 voor anderstaligen.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

In 1998 ben ik van Polen verhuisd naar Nederland. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om de taal van het land waar je woont te beheersen. Je krijgt meer mogelijkheden en je wordt sneller opgenomen in de sociale omgeving. Hierbij is van belang dat men zo snel mogelijk start met het zich eigen maken van de taal zodat voorkomen wordt dat men zich in zijn of haar contacten beperkt tot landgenoten. Door me te verbinden aan het Taalakkoord zie ik meer mogelijkheden om betekenisvol te zijn voor zowel werkgevers als hun buitenlandse werknemers.

Ik heb inmiddels voor tientallen bedrijven taalcursussen Nederlands verzorgd. Zowel voor productiemedewerkers als hoger opgeleide werknemers. Door vooraf goed af te stemmen met de opdrachtgever met betrekking tot de eisen die worden gesteld aan de taalvaardigheid en door te inventariseren op welk niveau de werknemers de Nederlandse taal al beheersen, worden taalcursussen op maat aangeboden. Ook gedurende de cursussen wordt de werkgever geïnformeerd over de vorderingen.