Integratiewerk

De missie van Integratiewerk is mensen van niet-Nederlandse afkomst toerusten om zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Integratiewerk streeft ernaar dat nieuwkomers zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving.
Het beheersen van de Nederlandse taal speelt daarin een belangrijk rol. Taalschool Integratiewerk biedt taallessen in kleine groepen. Gekwalificeerde en betrokken NT2 docenten geven les op verschillende locaties in Amersfoort, Zeist en Doorn. Taalschool Integratiewerk is een non-profit organisatie en heeft het keurmerk Blik op Werk.
Naast taallessen verzorgt Integratiewerk de begeleiding van statushouders gericht op zelfredzaamheid, sociale en economische zelfstandigheid en bevordering van actieve deelname aan de samenleving. Integratiewerk bemiddelt statushouders naar werk, biedt werknemersvaardigheidstraining en Werktaal. Dit gebeurt zowel in de taalschool als op locatie bij werkgevers.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Bij Integratiewerk krijgen nieuwkomers een intensief taalprogramma, zodat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Naast lessen Nederlands, wordt er een programma aangeboden ter voorbereiding op een baan. Integratiewerk vindt het belangrijk dat nieuwkomers, nieuwe medewerkers, goed worden voorbereid op een baan in Nederland en doorgaan met Nederlandse les als ze eenmaal aan het werk gaan. Taal op de werkvloer helpt!

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

In de werktaalprogramma’s wordt er veel aandacht besteed en geoefend met:
- regels op het werk
- informeel contact
- ziek en beter melden
- samenwerken met collega’s
- meedoen aan werkoverleg
- het voeren van een functioneringsgesprek.
Taalschool Integratiewerk biedt branchegerichte cursussen:
Handel & dienstverlening, Zorg & Welzijn, Techniek.
Onderwerpen in deze cursussen zijn:
- instructies begrijpen en opvolgen
- rapporteren over uitgevoerde werkzaamheden
- veilig werken
- omgaan met klanten, patiënten/cliënten.
- klachtbehandeling
Taalschool Integratiewerk biedt in overleg met werkgevers taaltrainingen op maat bij werkgevers. Dat kan individueel en in kleine groepen zijn.