Taalkracht

Taalkracht is een particulier en kleinschalig taalinstituut gevestigd in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Taalkracht heeft een uitgesproken visie op taalontwikkeling en daaruit volgende
taaltrainingen. Taaltrainingen hebben naar ons idee uitsluitend effect als ze met plezier worden gevolgd. Plezier en een veilige leeromgeving leiden tot zelfvertrouwen bij het toepassen van een
taal en zorgen daarmee voor het beste rendement op de taaltraining. De twaalf taaltrainers die  werkzaam zijn bij Taalkracht verheffen deze kernbegrippen tot een kunst.

Taalkracht creëert met haar taaltrainingen kansen voor haar klanten voor maximale participatie op de werkvloer en in de maatschappij. De leermethode is gericht op de praktische implementatie
van de doeltaal. Onze focus ligt hierin zowel op ‘kunnen’ als op ‘kennen’.

Iedere cursist krijgt een persoonlijk intakegesprek, waarna in overleg met hem/haar en in
afstemming met de opdrachtgever wordt geïnventariseerd wat de belangrijkste leervragen zijn. In de trainingen worden omstandigheden gecreëerd waarin de leerder zich de doeltaal efficiënt en
blijvend eigen maakt om zodoende diens zakelijke of persoonlijke doelstellingen te behalen. Waar mogelijk gebruiken we materiaal uit de persoonlijke praktijk van de cursist, waardoor het geleerde
direct toegepast kan worden en de betrokkenheid wordt verhoogd.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

In Zeeland hebben zo’n 50.000 mensen moeite met lezen en schrijven. Vijftigduizend, in zo’n kleine regio. Dit betekent dat één op de acht Zeeuwen problemen ondervindt met communiceren en dat
aantal is sinds 2007 eigenlijk niet veranderd. De acties die tot nu toe ondernomen zijn, hebben blijkbaar geen groot en blijvend verschil gemaakt.

Taalkracht is van mening dat taalontwikkeling in welke vorm dan ook - zowel bij moedertaalsprekers als bij NT2-leerders - bij de zorgplicht van bedrijven hoort. Daarom
ondersteunt Taalkracht deze organisaties dan ook graag in het behalen van de taaldoelen om zodoende de laaggeletterdheid in Zeeland het hoofd te kunnen bieden.