TopTaal

TopTaal verzorgt taaltrainingen voor bedrijven op alle taal- en denkniveaus. Het doel van onze trainingen is dat werknemers beter kunnen functioneren op hun werk, kunnen doorgroeien naar een andere positie, of hun kans vergroten op het vinden van ander passend werk. Dankzij onze trainingen vergroten werknemers hun luister-, spreek- en/of schrijfvaardigheid op de werkvloer. Het gaat om het lezen en begrijpen van instructies, spreken met collega’s, klanten en leidinggevende, maar ook het schrijven van werkoverdrachten en e-mails.
Omdat elk bedrijf en elke functie anders is, baseren we onze maatwerktrainingen op de specifieke situatie en leerdoelen van de betreffende medewerkers. Ieder traject begint met een intake met de werknemer(s). Aan de hand van de resultaten uit de intake stellen we vervolgens een trainingsvoorstel op waarin het lesprogramma zoveel mogelijk aansluit op de werksituatie van de werknemer(s).
In onze trainingen worden de theorie en de praktijk van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers geïntegreerd. Uit onderzoek blijkt dat dit de meest effectieve leermethode is.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Het is onze missie om mensen te helpen voldoende vaardig in de Nederlandse taal te worden zodat zij actief kunnen meedoen in de samenleving en op de werkvloer. Werknemers die de Nederlandse taal leren zijn beter inzetbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld beter rapporteren naar de klant, communiceren met collega’s en leidinggevende, nemen actiever deel aan het werkoverleg, zijn meer betrokken en begrijpen de veiligheidsinstructies of hygiënevoorschriften beter.
Taal is zo belangrijk! Werknemers die de taal voldoende beheersen zijn letterlijk mondiger. Het zelfvertrouwen neemt toe, de medewerker is zelfredzamer, zijn doorgroeikansen en opleidingsmogelijkheden worden vergroot en de motivatie neemt toe.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

TopTaal is marktleider Nederlands op de Werkvloer; we verzorgen bedrijfstrainingen door het hele land, op diverse niveaus en in diverse branches. Wij zijn experts in het aanbieden van in-company trainingen, waarbij de functie en werksituatie van de deelnemers het uitgangspunt vormen voor de training. Zo verzorgen we taalcursussen aan o.a. Jumbo, Postnl, Blokker, in verschillende ziekenhuizen en bij grote facilitaire dienstverleners als EW Facility Services, ISS en Gom. Resultaat: de gesprekken verlopen soepeler en teamleiders hebben directer contact met hun medewerkers.
We trainen werknemers in concrete taalvaardigheden die belangrijk zijn op hun werk. We stemmen concrete doelstellingen af met de werkgever; deze worden vertaald naar een cursus die past bij zijn bedrijf en de medewerkers met een taalbehoefte. In de training werken de cursisten aan taalverbetering; daarnaast werken ze aan de competenties die relevant zijn voor hun werk. Na oefening en voorbereiding in de les, gaan de deelnemers de
competenties toepassen in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten.
TopTaal is op de hoogte van de actuele subsidiemogelijkheden en bekijkt of een bedrijf hiervan gebruik kan maken. Ook helpen wij bedrijven met het aanvragen van de opleidingssubsidie.