SVS-Inburgering Taal Cultuur Werk

Het is voor nieuwkomers in Nederland niet makkelijk om een plek te vinden in de maatschappij en zonder de juiste begeleiding en ondersteuning kan het vele jaren duren voordat het leven in Nederland op de rit is. Wij zorgen er in samenwerking met diverse organisaties (zoals o.a. de Gemeentes Houten en Nieuwegein, bibliotheken, en Bouwmensen) voor dat nieuwkomers op korte termijn de Nederlandse taal beheersen en dat zij snel bij een Nederlandse werkgever aan het werk kunnen of aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. We bereiden nieuwkomers zo goed mogelijk voor op de Nederlandse arbeidsmarkt (door o.a. gerichte vakscholing) zodat zij met voldoende zelfverzekerdheid kunnen gaan solliciteren en kansrijker zijn.
Nederlandse taallessen gericht op Spreken, Schrijven, Lezen en Luisteren van niveau 0 tot niveau C1
Begeleiding naar de arbeidsmarkt : ONA, Taalstages, Taal op de werkvloer
Beroepsbegeleiding: Bouwen aan zelfredzaamheid (gericht op de Bouw), Statushouders geïnstalleerd (Installatietechniek), At your service (Keuken Assistent Horeca)

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Wij vinden het heel belangrijk dat nieuwe Nederlanders maar ook moedertaalsprekers niet achter blijven in de maatschappij vanwege een taalprobleem. En zeker niet vanwege een oplosbaar taalprobleem. Daarom willen wij ons van harte inzetten voor dit samenwerkingsverband.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

Wij hebben in opdracht van de gemeente Houten het BAZ (Bouwen aan Zelfredzaamheid) project gedaan. Tien statushouders hebben hun algemene taal niveau verhoogd en vaktaal geleerd voor het beroep van metselaar, schilder of timmerman. Daarna hebben deze cursisten een vakopleiding gedaan.
Op dit moment werken we in opdracht van de Horeca Academie in Voorburg/ Den Haag. We geven daar een cursus ‘Vaktaal voor de Horeca’ die de cursisten van niveau 1F naar 2F brengt.