Stichting Taalfit

Taalfit zorgt voor onderzoek naar de taalvaardigheid bij bedrijven, adviseren in oplossingen, trainen medewerkers van bedrijven en trainen taaldocenten in het brede sociale domein en in hun rol richting bedrijfsleven en werknemers.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

We zijn er van overtuigd dat alleen met maximale inzet de taalvaardigheid van medewerkers van bedrijven kunnen worden verbeterd. Op deze manier werken we aan de ontwikkeling van medewerkers maar vooral aan hun eigen regie en kracht dat zowel op hun werk als prive verregaande positieve gevolgen heeft. We willen hier graag aan bijdragen en hebben door onze contacten met de Bibliotheek en de daar aanwezige Taalhuizen een snelle ingang en mogelijkheden om bedrijven en werknemers meer te bieden dan alleen een training.

Lees meer in het Ambitiedocument van Stichting Taalfit.