Stichting ABC

Taalambassadeurs vertellen over hun ervaringen wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Ze zetten zich in als testpanel bij bedrijven, instellingen, ziekenhuizen en zorginstellingen om flyers, websites, brieven, bewegwijzering te beoordelen op toegankelijk en begrijpelijk taalgebruik.

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord

Voor het vergroten van taalvaardigheid, zelfredzaamheid en integratie en participatie. Doorbreken van eenzaamheid, bevorderen van gezondheidsvaardigheden, toeleiding naar de arbeidsmarkt. Verkleinen van de drempel naar voorzieningen, signaleren en doorverwijzen.