Ster College/ Summa College

Summa College Eindhoven bestaat uit 22 Mbo-scholen voor middelbaarberoepsonderwijs, waar men terecht kan voor vakopleidingen van niveau 1 t/m niveau 4 en het Ster College, een school voor volwasseneneducatie met als specifieke doelgroepen lager opgeleide volwassenen en volwassenen met een migrantenachtergrond. Alle scholen samen bieden onderwijs aan 11.000 leerlingen in 180 opleidingen.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Ster College is een goede partner voor het Taalakkoord door onze betrokkenheid en ervaring met het verzorgen van diverse (maatwerk-) trajecten voor werkende en niet-werkende laaggeschoolden/ laaggeletterden. Als Ster College gaan wij actief op zoek naar nieuwe opdrachtgevers om het Taalakkoord te ondertekenen. We nemen deel aan diverse netwerkoverleggen waardoor we onze positie in de regio continue proberen te versterken. Onze opleidingsadviseurs bezoeken bedrijven om opleidingsvragen te inventariseren. Op basis van de opleidingsvragen worden maatwerktrajecten opgesteld, waaronder taalvaardigheidsprogramma’s voor werknemers. Via onze website, www.stercollege.nl zullen we mogelijke partners op de hoogte houden, informeren en enthousiasmeren. Wij geven voorlichtingen en presentaties bij bedrijven in samenwerking met onze ambassadeurs en bieden maatwerktrainingen waardoor we goed kunnen aansluiten op de vraag van de werkgever. Wij zullen onze medewerkers stimuleren om mee te blijven denken over de ontwikkeling van nieuwe trajecten die nog beter aansluiten bij de wens van werkgevers.

Lees meer in het ambitiedocument van het Ster College.