Senata

Met Senata bieden wij sinds 1991 klanten zoals werkenden, werkzoekenden, studenten met een andere taal en culturele achtergrond trainingen aan op het gebied van de Nederlandse taal, communicatie in de praktijk, sociale- en studievaardigheden en geven ook therapeutische coaching.

Met onze opdrachtgevers (werkgevers, werknemers, werkzoekenden, particulieren)
overleggen we om helder te krijgen wat de behoeftes en doelen zijn, waar het uitgevoerd wordt en ook hoe te rapporteren en te anticiperen op de voortgang. Wij zorgen voor een behoefteanalyse en stellen een programma op maat samen. Er wordt geen standaard programma gedraaid, want wat al bekend is hoeft niet opnieuw geleerd te worden. De aandacht is gericht op het optimaliseren, het aanvullen en het verbeteren van wat nodig/noodzakelijk is. We liften de deelnemers naar een hoger level. Door onze aanpak en sfeer in de lessen is er een grote motivatie en geen uitval of afbellen voor een les. De deelnemers zeggen: Dit had ik nodig ! Ik snap het nu eindelijk echt en ik durf ook te laten zien dat ik het kan.’

Vaak gaat het in de trajecten om problemen met de taalbeheersing, miscommunicatie of de culturele codes niet kunnen volgen, daardoor zich niet begrepen voelen. De problemen kunnen ook complexer zijn bijvoorbeeld het niet beheersen van vakkennis in Nederland, de opleiding niet kunnen volgen vanwege gemis aan goede basiskennis en vaardigheden, het missen van algemene kennis en studievaardigheden of het hebben van andere problemen op het werk of thuis. Daardoor zich onzeker en angstig voelen, lichamelijke klachten ervaren en zich mogelijk vaker ziek melden. We zien ook steeds meer de noodzaak en behoefte om aandacht te besteden aan algemene- en sociale vaardigheden en zorg voor jezelf. Denk daarbij aan het krijgen van inzicht en overzicht, het organiseren van je dagelijks leven/structuur thuis en op het werk.

Juist daarom is een persoonlijke benadering met aandacht voor deze zaken van belang. Als deelnemers zich beter en zekerder voelen leren ze meer, uiten ze zich beter en leveren ze betere prestaties. Dat is van zelfsprekend zou je zeggen.
Inderdaad dat is het ook. Ervaring leert steeds weer dat als de persoonlijke belemmeringen goed in beeld zijn kun je een aansluitend programma aanbieden wat echt loont. Het is dan voor alle betrokkenen een win-win situatie.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Met Taalakkoord hopen we werkgevers te bereiken die met ons willen samenwerken om hun medewerkers met een andere culturele achtergrond aandacht te geven die passend en effectief is en die recht doet aan wat er echt nodig is.
In het bijzonder hopen we werkgevers te bereiken die een te hoge drempel ervaren om gebruik te maken van trainingen en begeleiding voor de groep werknemers die niet geholpen zijn met een (regulier) algemeen programma. Werkgevers gaan te vaak diverse algemene programma’s proberen. Daardoor nemen gevoelens van onzekerheid en angst toe en ook de gedachte dat de werknemer mogelijk niet leerbaar is of niet wil meewerken, ten onrechte ! Wij hebben steeds ervaren dat met een persoonlijk traject iedereen veel gemotiveerder is, vooruit te helpen is en resultaten kan halen !

Afgelopen jaren hebben we hier veel ervaring mee opgedaan. We willen juist deze groep bereiken die daar behoefte aan heeft. Tijdens een traject zeggen deelnemers vaak dat ze zich in tijden niet zo gevoeld hebben, ze voelen zich trots en hebben meer zelfvertrouwen. Ze durven meer te zeggen, nemen initiatief, komen met oplossingen, je ziet duidelijk meer motivatie. Je ziet ineens een andere collega, echt leuk ! Dit hoor je vaak managers en collega’s zeggen.Dit willen we via Taalakkoord voor meer mensen bereikbaar maken.
Ons doel is via Taalakkoord en Taalpartners onze persoonlijke, geïntegreerde en gedifferentieerde aanpak bereikbaar te maken voor meer mensen met een andere culturele achtergrond. Dat kan via werkgevers, overheid, maar ook particulieren
kunnen zich aanmelden.
Onze ambitie is om juist in ingewikkelde en problematische situaties het verschil te maken en om te laten zien dat er nog veel te bereiken is. We dagen werkgevers uit om deze stap te (durven) zetten. Mensen die steeds moeite hebben met hun ontwikkeling kunnen zeker verder komen!

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

Via tientallen projecten en trajecten (zie de opdrachtgevers en de projectenlijst op onze website) zijn vele honderden/ duizenden mensen geholpen om op een prettige manier zich succesvol te ontwikkelen met taal en andere vaardigheden en mee te doen in Nederland. We hebben ons best gedaan om in samenwerking met werkgevers en de overheid mooie resultaten te laten zien.

Enkele voorbeelden zijn: de werkgeversroute taal en communicatie, het voortraject Taaltop naar een reguliere instroom, het allochtone project zorgopleidingen, taal bij mobiliteit, het empowermentproject, het mkb project, het jongerenproject.
Onze ervaring en mooie resultaten kunnen we ook voor u bereikbaar maken via de onderstaande mogelijkheden. Deze trajecten zijn te volgen door o.a. werknemers, werkzoekenden en studenten/leerlingen.

Individuele taal en communicatie training:
Werkgevers kunnen hun medewerkers met een andere culturele achtergrond met een persoonlijke training aandacht geven om hun taal-, communicatie- en andere vaardigheden en problemen aan te pakken en te verbeteren. Werknemers krijgen een boost aan zelfvertrouwen, hun kennis en vaardigheden gaan zichtbaar en hoorbaar beter, de competenties worden beter ingezet.

Groepstraining en coaching van medewerkers:
Competentie- en vaardigheidsgerichte training in kleine groepen voor medewerkers in diverse sectoren en in allerlei functies. Met aandacht voor persoonlijke drempels.


Voortraject naar een beroepsopleiding, groepstraject:
Een voortraject met als doel om mensen met een andere culturele achtergrond voor te
bereiden en door te laten stromen naar een beroepsopleiding.Te denken valt aan
studievaardigheden, communicatieve vaardigheden, werknemers vaardigheden, digitale
vaardigheden, emailgebruik, rapportage/verslagen, inzicht/overzicht en organiseren, SMART
werken, STARR-model voor voorbereiding.

Coaching en begeleiding gedurende de opleiding, individueel of in kleine groepen:
Begeleiding en coaching van medewerkers / studenten gedurende de opleiding tot aan het
diploma. Meest effectieve manier van participatie en ontwikkeling.


Mensen die zakken voor hun inburgering of hun NT-2 examen niet halen:
Individuele training van mensen die bij herhaling zakken voor hun examens. Aandacht wordt
gegeven aan hun specifieke leersituatie, leerproblemen of andere blokkades. Begeleiding tot
certificaat /diploma.


Leefstijl en empowerment traject:
Individueel of in kleine groepen. Voor werknemers en werkzoekenden met (werk) stress en
burn-out klachten. Traject om leefstijl te optimaliseren voor meer energie. Leren bewuster te
leven, inzicht en overzicht te hebben en je leven te organiseren. Trainen van assertiviteit en
sociale- en communicatieve vaardigheden.