SCHUNCK*

SCHUNCK* is een multidisciplinaire culturele instelling die een architectuurinstituut, een collectie hedendaagse beeldende kunst, een afdeling presentaties, een openbare bibliotheek en een muziek- en dansschool met elkaar verenigt.

Huizend in het Glaspaleis, een modernistisch Rijksmonument van architect Frits Peutz en in vier andere vestigingen in Heerlen. Ga voor meer informatie naar de website van SCHUNCK*.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Samen met de 30 organisaties in de regio willen we laaggeletterdheid in de regio verminderen en voorkomen. Verminderen kan door gezamenlijk aandacht te besteden aan de problematiek en laaggeletterden te helpen de weg te vinden naar passend taalaanbod. En door zorg te dragen voor voldoende formeel en Informeel taalonderwijs dat toegankelijk en betaalbaar is. Ga voor meer informatie naar het ambitiedocument van SCHUNK*.