Scalda

Scalda organiseert en geeft functiegerichte taal- en communicatietrainingen aan medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven of werkzoekenden die dit nodig hebben om werk te kunnen vinden en te behouden.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Goed gebruik van de Nederlandse taal op de werkvloer is essentieel voor een succesvol, veilig en prettig werkklimaat binnen Nederlandse bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen binnen bedrijven en goed gebruik van de Nederlandse taal is hier een belangrijk onderdeel van. Scalda College voor Educatie werkt in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Oosterschelde. Naast de leslocaties bij Scalda zelf, worden de lessen zoveel mogelijk in de omgeving van de studenten gegeven, in buurthuizen, basisscholen, maar ook bij bedrijven. De Dethon in Zeeuws-Vlaanderen is zo’n bedrijf. Onze docenten geven Nederlandse les bij de Dethon zelf. De docenten gaan daarnaast met de studenten de kassen in om de vaktaal verder uit te breiden.