SBCM

SBCM is het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkbedrijven en heeft als missie het bijdragen aan passend, zo regulier mogelijk en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SBCM heeft dan ook veel kennis over duurzaam werk voor mensen met een arbeidsbeperking en wil met deze kennis ook andere sectoren en bedrijven faciliteren.

Een van de instrumenten die SBCM inzet om het functioneren op de werkvloer te versterken is de WERK-portal: www.oefenen.nl/werk.

De WERK-portal is een gezamenlijk instrument van Stichting Expertisecentrum ETV.nl en SBCM. De WERK-portal (gebaseerd op Oefenen.nl van ETV.nl) biedt multimediale oefen- en instructieprogramma’s voor basisvaardigheden voor laagopgeleiden. Met de series en oefenprogramma’s kan de doelgroep zelfstandig of begeleid oefenen met basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Daarnaast bevat de WERK-portal instructie- en oefenprogramma’s die betrekking hebben op werk, zoals Solliciteren en Aan de Slag blijven.

Kijk voor meer informatie op de website van SBCM.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid is voor werknemers van groot belang om duurzaam aan het werk te blijven. Taalvaardige medewerkers zijn belangrijk voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Met de komst van de Participatiewet is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. Een deel van deze mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid en andere basisvaardigheden, zoals rekenen en omgaan met de computer, helpt om de doelstelling van de Participatiewet te verwezenlijken.

Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van SBCM