Sardes

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Onze missie is het vergroten van de ontwikkelingskansen van alle kinderen, jongeren en volwassenen. In het dynamische werkveld van onderwijs en jeugd is Sardes een professionele en toonaangevende speler, die vernieuwende ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. De samenhang tussen wetenschap, beleid en praktijk is de basis van onze inzet. Wij werken samen in relevante netwerken met partners die ons aanvullen. Onze expertise ontwikkelt zich mee met nieuwe thema’s en opkomende maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe doen in ons werkveld. Wij doen onderzoeken, ontwerpen en geven trainingen (taal en andere onderwerpen), en brengen advies uit aan onze klanten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

We onderkennen het belang van taal in allerlei contexten. Een goede taalbeheersing draagt bij aan schoolsucces, persoonlijke ontwikkeling en actieve deelname aan de maatschappij. Veel kinderen, jongeren en volwassenen kampen echter met een taalachterstand die een optimale ontwikkeling in de weg staat. Sardes zet zich daarom al jaren in om de kansen voor mensen met een taalachterstand in hun opleiding of werk te vergroten. Het Taalakkoord kan helpen om kennis en ervaringen te delen; wij kunnen op onze beurt onze contacten wijzen op het bestaan van het akkoord.