Samen Naar Werk Academie

Samen Naar Werk Academie wil het talent van nieuwkomers tot volle bloei laten komen. Via Blended Learning willen we mensen in een verkort traject klaarstomen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit is een mix van online leren en leren op de werkvloer. Online leert de nieuwkomer de Nederlandse taal (of een bepaald niveau of specifieke vaktermen) en volgt hij een vakinhoudelijke training. Daarnaast gaat de nieuwkomer aan de slag en leert hij het vak in de praktijk. Wij gebruiken hierbij e-learning technologie dat ervoor zorgt dat de nieuwkomer snel en praktisch onderwijs krijgt aangeboden.

Laaggeletterdheid twee diverse producten vakgerichte cursus met de nadruk op taal met als doel een Nederlands erkende diploma voor statushouders met Arabische support.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord Werkgevers?

De Samen Naar Werk Academie slaat een brug tussen de ervaring en achtergrond van de cursisten en de werkgelegenheid in Nederland. Dat doen we door vakcursussen aan te bieden en waar mogelijk en gewenst een werkervaringsplaats in het kader van de betreffende vakopleiding te verzorgen. Er wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe opleidingen voor diverse sectoren. Het is daarbij altijd van belang dat er sprake is van goede perspectieven op de arbeidsmarkt.

De opzet van de vakcursussen is duaal. De statushouder versterkt zijn kennis van de Nederlandse taal en doet tegelijk werkervaring op in een vak waar hij al affiniteit mee heeft. Dit vergroot de slagingskans en de kans op een spoedige inzet op de arbeidsmarkt. Ons doel daarbij is een duurzame uitstroom: een werkervaringsplaats die omgezet wordt in een arbeidsovereenkomst.