ROC West-Brabant

ROC West-Brabant is de grootste beroepsonderwijsinstelling (praktijkonderwijs, vmbo en mbo) in West-Brabant, sterk verbonden met het regionale werkveld. Werkenden en afgestudeerden bieden wij bij- en nascholing in het eigen vakgebied in verschillende vormen van onderwijs. Voor anderstaligen en kwetsbare jongeren zijn er diverse mogelijkheden om met een diploma de arbeidsmarkt te betreden. Tevens bieden we om- en bijscholingstrajecten voor mensen in een uitkeringssituatie, die hulp nodig hebben bij de stap naar de arbeidsmarkt.

Waarom wij ons willen verbinden aan het Taalakkoord

Het ROC West-Brabant wil mensen behulpzaam zijn bij het vinden van een passende plaats in de maatschappij. Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (Prof. M de Greef) blijk dat ons onderwijs voor de laaggeletterde- en laagopgeleide doelgroep leidt tot een aanzienlijke verbetering van de sociale inclusie. Wij zetten onze jarenlange ervaring met deze doelgroep graag in om mensen verder te helpen in onze maatschappij. Daarbij gaat het naast professionele redzaamheid (het vinden/behouden van werk) ook om sociale- en maatschappelijke redzaamheid.