ROC Nijmegen

ROC Nijmegen biedt naast mbo-onderwijs cursussen basisvaardigheden voor laaggeletterden, doorlopende leerlijnen voor inburgeraars en diverse taaltrajecten en maatwerktrajecten voor bedrijven. Deze trajecten voor werkenden en werkzoekende volwassenen zijn gericht op taalniveauverhoging, activering en voorbereiding op (vrijwilligers-) werk en/of een vervolgopleiding.

Voor ROC Nijmegen staat goed onderwijs boven alles. De persoonlijke ontwikkeling en het leren van onze leerlingen hebben daarin een centrale plek. Wat we doen draait om hen. We zorgen niet alleen dat ze voorbereid zijn op de toekomst, we zorgen ook dat ze daar voortdurend zelf aan werken.

Waarom vindt u het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid van werknemers zo belangrijk?

Uitsluiting door laaggeletterdheid is sociaal onaanvaardbaar en economisch een gemiste kans. Laaggeletterdheid moet dicht bij de burger worden aangepakt. Aansprekende, laagdrempelige en dichtbijgelegen voorzieningen zijn dan ook een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak. Regionale samenwerking en lokale uitwerking zijn belangrijke ingrediƫnten om laaggeletterdheid structureel te bestrijden en te voorkomen.

ROC Nijmegen is verankerd in de arbeidsmarktregio en partner in de regionale ketenaanpak met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Gezien onze betrokkenheid en ervaring met het verzorgen van diverse trajecten voor werkende en niet werkende laaggeletterden zijn wij een uitstekende partner van het Taalakkoord.

Door het Taalakkoord hopen wij nog meer bedrijven te bereiken en zo ons bedrijvennetwerk uit te breiden.