ReadSpeaker

ReadSpeaker laat content spreken. Tekst-naar-spraaktechnologie maakt het mogelijk om online content te voorzien van duidelijke stemmen. Nagenoeg elke vorm van online content kan auditief gemaakt worden. Mobiele apps, e-books, e-learning lesmateriaal en documenten kunnen allemaal worden voorzien van spraaktechnologie. De dynamische oplossingen van ReadSpeaker maken content toegankelijker voor een groter gebruikerspubliek. Laaggeletterden, taalleerders, mensen met een leerstoornis en ouderen behoren allen tot onze doelgroep. Voor elke mogelijke gebruiker bieden wij een passende oplossing, zodat iedereen wordt betrokken bij wat het internet te bieden heeft.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Lezen is voor een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking een probleem. Aan de beperkingen van laaggeletterden, taalleerders, mensen met een leerstoornis en ouderen liggen verschillende redenen ten grondslag. De uiteenlopende doelgroep vraagt om een breed scala aan oplossingen. ReadSpeaker beschikt over een uitgebreide expertise gebaseerd op een jarenlange ervaring op het gebied van tekst-naar-spraakoplossingen. Graag delen wij deze kennis en kunde met anderen die zich willen inzetten voor het toegankelijker maken van content voor mensen met leesproblemen. Spraaktechnologie draagt bij aan een beter begrip van content. Het tegelijkertijd zien en horen van woorden en zinnen leidt aangetoond tot het beter bevatten en sneller opnemen van de stof. Naarmate de maatschappij steeds verder digitaliseert, groeit ook de vraag naar tekst-naar-spraakoplossingen. Veel mensen zijn niet in staat om online content te begrijpen vanwege een taalachterstand. Daardoor worden zij afgeremd in hun ontwikkeling. Tekst-naar-spraaktechnologie kan leesbelemmeringen wegnemen door content voor te lezen. De toegankelijkheid van online content neemt hiermee enorm toe.