Opleiden in Bedrijf

Opleiden in Bedrijf houdt zich bezig met:

  • Taaltrainingen voor anderstalige werknemers (individueel/groepsgewijs)
  • Veiligheidstrainingen
  • Vaktrainingen
  • Training buitenlandse intercedenten
  • Inburgeringstrajecten

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord?

Wij vinden het belangrijk dat alle werknemers in Nederland dezelfde kansen en mogelijkheden hebben qua werk, maar ook in de samenleving in het algemeen. Het niet of niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal (mondeling en/of schriftelijk) kan een belemmering vormen. Reden waarom wij werkgevers stimuleren hun werknemers de mogelijkheid te bieden om door middel van opleiding en training het taalniveau te verbeteren. Beheersing van de Nederlandse taal is voor het werk en het meedoen in de samenleving van cruciaal belang. Daarom verzorgen wij trainingen Taal op de Werkvloer. Zodat werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen werken en bovendien actiever mee kunnen doen in de samenleving. Het begint met taal!
 

Lees meer over de ambities in het ambitiedocument van Opleiden in Bedrijf.