Mister Dutch

Mister Dutch is een bureau voor taaltoetsen en taaltrainingen. U kunt bij ons terecht voor taaltrainingen, maar ook voor taaltoetsen. Onze klanten zijn werkgevers, gemeenten, en taalaanbieders

Bij Mister Dutch werken deskundige, vriendelijke en flexibele medewerkers. Wij zorgen voor duidelijke communicatie, een persoonlijke benadering en snelle verwerking van toetsresultaten. We luisteren aandachtig naar de wensen van onze opdrachtgever en spelen daarop in. Wij zijn actief in heel Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van Mister Dutch.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Mister Dutch vindt het verbeteren van taalvaardigheid van werknemers om een aantal reden belangrijk:

Als werknemers schriftelijk aangeboden informatie niet kunnen lezen of begrijpen, dan kunnen ze daardoor onvoldoende of niet inspelen op de wensen van bijvoorbeeld de klanten. Ze moeten ook goed kunnen luisteren en die informatie kunnen vertalen in allerlei acties. Van werknemers wordt in toenemende mate verwacht dat ze dossiers bijhouden, dus ook aan de schriftelijke vaardigheden worden eisen gesteld. Als de taalvaardigheid van de werknemer niet op orde is, kan dit invloed hebben op de communicatie tussen werknemer en werkgever, tussen collega’s onderling, maar ook tussen werknemer en klant.

Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Mr. Dutch.