Legers des Heils

Leger des Heils W&G Noord-Holland is onderdeel van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils in Nederland. Leger des Heils W&G Noord- Holland zet zich in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Multiprobleemgezinnen. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven. Wij ondersteunen cliënten die een combinatie van problemen op meerdere levensterreinen ervaren. Waar anderen opgeven, zien wij kansen. Altijd! Herstel van het gewone leven, het naar vermogen weer kunnen meedoen in de maatschappij, is al enige jaren de belangrijkste doelstelling welke Leger des Heils W&G Noord -Holland voor haar cliënten willen bereiken.
 

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Het Leger des Heils wil gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid aangaan en/of mee werken aan het vinden van meer cursisten en vrijwilligers voor taalscholing. Dat sluit aan bij ons streven mensen zo zelfstandig mogelijk te laten zijn en iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven.

Welke acties gaat u ondernemen om invulling te geven aan het Taalakkoord?

Taalcursussen en/of ondersteuning op onze diverse locaties en daarnaast werken we ook met zgn. taalmaatjes (individueel)