Leer Nederlands Online

Leer Nederlands Online verzorgt cursussen Nederlands als tweede taal. Daarbij gaan we uit van de leerwensen en -doelen van de cursist of de werkgever. Terwijl we alle mogelijke cursusvormen aanbieden zijn we gespecialiseerd in ‘blended learning’. We combineren face-to-face lessen van een docent (al dan niet online) met een online leersysteem tot een geïntegreerde en gestroomlijnde leerervaring. Voor taal op de werkvloer kunnen wij, op verzoek van de werkgever, elke cursus aanpassen aan specifieke wensen. Wij bieden deze blended learning-cursussen aan individuen, werkgevers én taalscholen, die hun eigen docenten kunnen inzetten om met ons systeem aan de slag te gaan.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Onderling goed kunnen communiceren is een van de belangrijkste voorwaarden om samen te kunnen werken en samen te kunnen leven. Leer Nederlands Online is ervan overtuigd dat werkprocessen soepeler verlopen als medewerkers instructies snel begrijpen en navolgen, informatie kunnen delen en om hulp vragen als zaken niet duidelijk zijn. Ook voor de werksfeer en onderlinge betrokkenheid is met elkaar communiceren van groot belang. Wij zetten ons er graag voor in om ieders taalvaardigheid in het Nederlands naar een hoger niveau te brengen.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

In onze cursussen gaan we – naar wens van en in overleg met de opdrachtgever – specifiek in op de taal die nodig is om de werkprocessen op de werkvloer optimaal te laten verlopen.
Dat kan heel praktisch gaan om veiligheidsinstructies of meer abstract om bedrijfscultuur en alles wat daar tussenin zit. Onze cursussen zijn voor een belangrijk deel online zijn en kunnen dus gevolgd worden op elk moment dat het de cursisten uitkomt.