Kusters scholing & training

Kusters scholing & training helpt nieuwkomers, zoals arbeidsmigranten, statushouders en expats, om zich te ontwikkelen in Nederland door middel van interculturele communicatie. Daarvoor is de Nederlandse taal een voorwaarde. De taal zorgt voor verbinding tussen bedrijf en werknemer en dat leidt tot betere communicatie.

Motivatie en ervaring

Betere kennis van de taal zorgt voor betere communicatie binnen de organisatie. Verwachtingen zijn duidelijker, de verbinding tussen collega’s wordt beter en er ontstaat een veiligere werksituatie. Ontwikkeling van de Nederlandse taal zorgt daarom voor duurzamere inzetbaarheid van medewerkers binnen bedrijven. Daarnaast draagt de taal bij aan een beter leven en een betere integratie in Nederland.

Al sinds 2000 verzorgen wij trainingen die gericht zijn op interculturele communicatie, waarbij we door middel van de Nederlandse taal de communicatie in bedrijven verbeteren. We doen dit in opdracht van bedrijven, gemeentes, SW-bedrijven en instellingen.