Koning Willem I College

Wij zijn een ROC en leiden jongeren op voor een volwaardige plaats in de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Kernwaarden· Wij zijn een community college · Wij spreken alle talenten aan · Wij voeden creatief denken · Wij verleggen grenzen · Wij gaan voor een betere wereld.

Wij zijn een school, gewoon een goede school. Maar, wel eentje die op een eigen manier tegen de wereld aankijkt. Met een eigen cultuur, een eigen plek en een eigen -moderne- manier van lesgeven.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Het ROC is van oudsher partner in de arbeidsmarktregio op het gebied van educatie en participatie voor volwassenen en vertegenwoordigd binnen de Taalhuizen. Als opleider dragen wij het principe van een Leven Lang Leren uit en ondersteunen we jongeren en volwassenen bij Loopbaanleren. Beheersing van de Nederlandse taal is basis- en werknemersvaardigheid. Uitsluiting door laaggeletterdheid is sociaal onaanvaardbaar en economisch een gemiste kans. Het ROC is verankerd in de arbeidsmarktregio en partner in de regionale ketenaanpak met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Door met elkaar te investeren in mensen van nu en de toekomst dragen we bij aan een taalvaardige burger in de samenleving.