IVIO Opleidingen

Taal is een middel waardoor deelnemers kunnen participeren in hun eigen buurt, stad en Nederland. Vanuit deze visie activeert IVIO-Opleidingen haar deelnemers. Ieder individu staat op zichzelf. Met een eigen identiteit en een eigen manier van leren. Dit doen wij o.a. door het bieden van intensieve taaltrajecten.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

De doelgroep van laaggeletterden in breed en zeer divers. Mensen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus zijn laaggeletterd. Zij hebben elk een andere behoefte en motivatie om te werken aan hun taalvaardigheid. IVIO-Opleidingen benadert de doelgroep op basis van deze gedachte. Niet alleen taal- of cultuurproblemen belemmeren laaggeletterden om te participeren, maar er zijn ook sociale belemmeringen zoals leven in een isolement, een gebrek aan zelfvertrouwen of beperkte werknemersvaardigheden. Deze problemen pakt IVIO aan in een geïntegreerd aanbod.