ITTA

Het ITTA is een kennisinstituut voor taalontwikkeling, als projectorganisatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, met ruim 25 jaar ervaring met Nederlands op de Werkvloer.

Het is onze missie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands op de Werkvloer, via kennisdeling en kwaliteitsbewaking. We bieden daarvoor advies aan werkgevers en taalaanbieders, trainen docenten, ontwikkelen toetsen, examens en lesmateriaal. Daarnaast verzorgen we taalscholing voor groepen en individuele werknemers. De doelgroep bevat zowel laagopgeleiden als hoogopgeleiden, zowel autochtone Nederlanders als anderstaligen.

Voor een effectieve taalscholing op de werkvloer is het cruciaal om maatwerk te leveren: wat is de vraag van het bedrijf, wat zijn de ambities en welke vormen van scholing of andere activiteiten passen daarbij? Gaat het om basistaalvaardigheid voor ongeschoold werk, om communicatieve vaardigheden gericht op klantcontact of gespecialiseerde taalvaardigheid voor hoogopgeleiden? Is het doel doorstroom bevorderen of werknemers een scholing laten volgen? Wij helpen werkgevers om taalbeleid vorm te geven, een passend traject te selecteren en de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. Kijk voor meer informatie op de website van ITTA.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Taalvaardigheid in het Nederlands is onmisbaar voor het functioneren op de werkvloer en de maatschappij en voor persoonlijke ontwikkeling. Taalontwikkeling gaat sneller en effectiever als het taalonderwijs geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk. Deze boodschap draagt het ITTA reeds 30 jaar uit met de bijbehorende diensten: docententrainingen, instrumentontwikkeling, advies en uitvoering van trajecten.

Nederlands op de Werkvloer helpt werknemers beter te communiceren met collega’s en leidinggevenden. Op welke manier mensen communiceren en welke taal daarbij hoort, verschilt echter per bedrijf. Aandacht voor de bedrijfsdoelen, het specifieke karakter van de werkvloercommunicatie en de dagelijkse praktijk van het werk is wezenlijk voor een goede cursus. Het resultaat is bevredigend: voor werkgever en werknemer is de opbrengst van de cursus direct zichtbaar. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van ITTA.