Hollandswerk

HollandsWerk Opleiding en Training verzorgt opleiding en training bij bijvoorbeeld wsw-bedrijven. Nieuw is het project HEEL HOLLAND WERKT dat erop gericht is banen te genereren voor mensen die als gevolg van de Participatiewet bij een regulier bedrijf (moeten) gaan werken.

Ook hierin speelt taal een belangrijke rol. Meer dan tien jaar ervaring als opleider in wsw-bedrijven heeft geleerd dat een betere taalvaardigheid mensen zelfvertrouwen geeft. Meer informatie vindt u op de website van Hollandswerk.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Een betere taalvaardigheid stelt mensen bovendien in staat beter voor zichzelf op te komen. Ten slotte geeft een betere taalvaardigheid mensen meer kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat hier in geïnvesteerd wordt. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Hollandswerk.