Het Wereldcollege

We zijn een school voor de cursussen voor inburgering en Staatsexamen NT2 en nu ook
bezig met een nieuw aanbod Taal op de Werkvloer.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

We willen als taalaanbieder ook onze bijdrage leveren omdat de Nederlandse Taal zeer
belangrijk is ook op de werkvloer. We zijn een enthousiast team die nu 2 jaar bezig is met
Het Wereldcollege, we hebben onze eigen kwaliteiten en werkvormen en willen die graag
delen met de werkgevers om de werknemers beter te laten functioneren als ze bv de taal
beter begrijpen, beter samen te kunnen werken met collega's en in deze arbeidsmarkt is het
belangrijk om medewerkers te binden en te enthousiasmeren en verbetering van de
Nederlandse taal kan hier zeker een rol in spelen.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

We zijn benaderd door diverse bedrijven die met een hulpvraag zijn gekomen ivm
Nederlands op de werkvloer. We hebben tot op heden afspraken met bedrijven gemaakt en
individuele trajecten uitgestippeld. Ook krijgen wij de vraag van oud cursisten die inmiddels
aan het werk zijn en er ook een hulpvraag is mbt Nederlands met name voor het beter
begrijpen van instructies en de sociale praatjes.