Gilde Educatie activiteiten

Gilde Educatie biedt passende scholing voor volwassenen en jongeren, allochtonen en autochtonen. Cursussen basisvaardigheden taal en rekenen (beginner tot en met 3F) Taaltrajecten (formeel als non-formeel) van beginner tot en met staatsexamen 2, alfabetiseringstrajecten NT2, activering, voorbereiding en toeleiding naar arbeid, inburgeringstrajecten, NT2+Entee opleidingen (Bouw, Retail, Logistiek), ondersteuning MBO studenten (Zomerschool, Lintschool), Nederlands op de werkvloer, trainingen werknemersvaardigheden, oriƫntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, professionele ondersteuning Taalhuizen. Gilde Educatie werkt nauw samen met ketenpartners. Gilde Educatie doet een aanbod vanuit de visie dat taal essentieel is voor een inclusieve vitale samenleving, waarin iedereen duurzaam participeert en zo veel mogelijk vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage levert aan diezelfde samenleving. Taal is een middel om te participeren en te integreren in de Nederlandse Samenleving.

Waarom wij ons verbinden aan het Taalakkoord Werkgevers

Gilde Educatie is een goede partner voor het taalakkoord vanwege de jarenlange ervaring, deskundigheid en betrokkenheid bij het verzorgen van verschillende trajecten voor laaggeletterden werkende en niet-werkende allochtonen en autochtonen. Wij gaan ervan uit dat we door de samenwerking met de Taalhuizen, gemeenten, welzijnsinstellingen, overige instanties en bedrijven meer laaggeletterden gaan bereiken.

Wij verzorgen bij diverse bedrijven in Noord en Midden Limburg cursussen Nederlands op de werkvloer. Voor elk bedrijf wordt een maatwerkcursus samengesteld afhankelijk van de wensen van het bedrijf. Trajecten voor een bakkerij, een groot logistiek bedrijf, een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van frames voor banners ed., een grote uitzendorganisatie, trajecten taal en werknemersvaardigheden voor een groot bedrijf in de autobranche.

Voor deelnemers (laaggeletterd) die op korte termijn bij een aannemer gaan werken hebben we maatwerktrajecten samengesteld. De taalcomponent is afgestemd op termen in de bouwwereld.