Gebaren.nl

Gebaren.nl biedt producten en diensten die te maken hebben met de Nederlandse Gebarentaal. Wij slaan de brug tussen doof, slechthorend en horend waardoor deze medewerkers beter integreren, presteren, communiceren en gedetacheerd kunnen worden.

Met onze producten bedienen wij bedrijven in heel Nederland rondom taalontwikkeling, doof-vriendelijkheid en veiligheid. Onze producten en diensten zijn bedoeld voor bedrijven die dove en slechthorende werknemers in dienst hebben en meer aandacht aan deze groep willen geven. Zo biedt u uw werknemers een gelijkwaardige plek. Hierdoor geeft u horende, dove en slechthorende werknemers de kans beter met elkaar te communiceren.

We laten teams en personen op creatieve wijze groeien in hun communicatieve vaardigheden door middel van gebarentaaltrainingen, workshops en cursussen. Hierbij vormen we onze producten naar de wensen van de klant. Van een kleine aanpassing tot een traject geheel op maat. Professionaliteit, een sterk netwerk, ervaring en kennis staan voorop. Gebaren.nl maakt het mogelijk!

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Wij vinden dat de Nederlandse gebarentaal ook een plek verdient tussen de taalaanbieders van de Nederlandse taal. Want Nederland heeft naast de gesproken en geschreven modaliteit ook de manuele modaliteit. Door dove medewerkers te trainen in de eigen moedertaal, de gebarentaal, kunnen zij ook taalvaardiger worden in de voor hen tweede taal, het geschreven Nederlands. Na het volgen van deze trainingen kunnen dove en slechthorende werknemers makkelijker deel gaan nemen aan bijvoorbeeld een sollicitatietraining of Nederlandse les. Door taalpartner te worden hopen wij ook de kans te krijgen om meer informatie te verstrekken over het belang van gebarentaaltraining binnen bedrijven.