ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is een zelfstandig rechtspersoon die uitvoering geeft aan de contractactiviteiten binnen ROC Friese Poort. Wij verzorgen hybride volwassenenonderwijs voor zowel particulieren als voor (medewerkers van) organisaties. ROC Friese Poort biedt middelbare beroepsopleidingen, praktijkscholing en educatie aan in de provincies Friesland en Flevoland, vanuit zes over de regio verspreide relatief zelfstandige vestigingen in Drachten, Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Emmeloord en Urk. Een aantal van deze vestigingen kent meerdere locaties waaruit onderwijs geboden wordt. Voor opdrachtgevers zoals het Ministerie van Defensie en de Belastingdienst voeren we landelijk de opleidingstrajecten uit.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

ROC Friese Poort en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen staat midden in de samenleving en is een maatschappelijk zeer betrokken onderneming. We vinden het belangrijk dat we mensen opleiden tot maatschappelijk betrokken vakmensen. We zijn een organisatie waar mensen zich een leven lang kunnen ontwikkelen en we verbinden ons aan de regio. Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen zich met taal en rekenen goed kunnen redden op de werkvloer. Werkgevers die opleidingsvragen (o.a. op het vlak van taal of rekenen) bieden wij oplossingen (op locatie of binnen het ROC) aan.