FC Extra

FC Extra is de school voor Volwasseneneducatie van het Friesland College. Het Friesland College heeft de opdracht gekregen vanuit alle Friese gemeenten om samen met ketenpartners laaggeletterden in Friesland te helpen om hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en computer te verbeteren door het aanbieden van formele en non-formele educatietrajecten.

In een samenleving waarin mensen zich steeds meer zelf moeten redden, is het belangrijk dat mensen hun basisvaardigheden voldoende beheersen. Met basisvaardigheden bedoelen wij taal-, reken- en digitale vaardigheden. Voor 2,5 miljoen Nederlanders is dat een probleem, zij beheersen deze vaardigheden in onvoldoende mate.

Lees het ambitiedocument voor meer informatie over de aanpak van FC Extra.