EdINOVA

Stichting EdINOVA heeft ten doel: de stimulering en het ondersteunen van de eigen kracht van mensen ter bevordering van hun integratie in en deelname aan de Nederlandse samenleving. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het aanbieden van programma's op maat op het gebied van educatie (inburgering) wewelzijn en re-integratie. EdINOVA is in bezit van het keurmerk Blik op Werk. Stichting EdINOVA werkt nauw samen met Stichting INOVA. Stichting INOVA verzorgt de begeleiding van statushouders gericht op sociale en economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid, bevordering van participatie en actieve deelname aan de samenleving

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord

Om mee te kunnen doen is motivatie alleen niet voldoende, maar is actieve taalbeheersing en het 'kennen' van de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt cruciaal.