Echt Nederlands

Wij geven inburgeringscursussen, staatsexamentrajecten, alfabetiseringscursussen en taaltrainingen voor bedrijven en gemeenten. Wij combineren het leren van de Nederlandse taal met het leren van praktische vaardigheden, individuele begeleiding en maatschappelijke oriƫntatie.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Wij zetten ons in samenwerking met gemeentes, bedrijven en andere organisaties graag in voor een samenleving waarin talenten worden benut en iedereen naar vermogen mee kan doen en zichzelf kan ontwikkelen. Wij willen onze expertise op het gebied van praktijkgericht taalonderwijs inzetten om werkgevers te ondersteunen bij het vergroten van werkgerichte taalvaardigheden van hun personeel. Daarmee nemen we belemmeringen op het gebied van duurzaam behoud van werk weg, bevorderen veiligheid en een prettige communicatie op de werkvloer en stimuleren werknemers in hun professionele ontwikkeling.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

Wij hebben ervaring met het geven van taaltrainingen gericht op de werkpraktijk. Wij geven in opdracht van werkgevers in-company taaltrainingen gericht op het verbeteren van communicatieve en werknemersvaardigheden en het leren van de taal die nodig is om een specifiek vak uit te voeren en/of in een specifieke sector te werken. Daarnaast geven wij op onze eigen locatie aanvullende (individuele) begeleiding gericht op de werkpraktijk (beroep / branche) aan cursisten die een reguliere taal/inburgeringscursus volgen. Dit gebeurt op verzoek van de cursist of van de (betalende) werkgever.