Stichting Dedicon

Samen vormen CBB, Bibliotheekservice Passend lezen en Dedicon het Samenwerkingsverband Passend Lezen.

Bij het Samenwerkingsverband Pasend Lezen ontwikkelen wij vormen van passend lezend voor mensen met een leesbeperking, zoals blinden, slechtzienden en dyslectische lezers. Daardoor kan iedereen lezen wat hij wil in de vorm die bij hem past. Kijk voor meer informatie op de website van Dedicon.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Bij het Samenwerkingsverband Passend Lezen vinden we dat je alleen volwaardig kunt meedoen in onze samenleving als je toegang hebt tot de juiste informatie, die ook toegankelijk is. Informatie is je paspoort naar de maatschappij. Ook voor mensen die moeite hebben met lezen. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Dedicon.