Citaverde College

CITAVERDE College is een VMBO en MBO scholengemeenschap die in Zuidoost Nederland betekenisvol onderwijs verzorgt binnen de sectoren Agro, Food en Groene Ruimte. Tevens richt zij zich op een breed aanbod van Leven Lang Leren middels cursussen, employabilitytrajecten en bedrijfsopleidingen in diezelfde regio.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Om meer inhoud en betekenis te geven aan onze verantwoordelijkheid binnen de maatschappelijke context van de agro, food en groene ruimte sectoren het brede groene domein. Door middel van medewerkers bagage aan te reiken op het gebied van taalvaardigheid op de werkvloer dragen we mede zorg voor een (meer) betekenisvolle werk- en leefomgeving .Dit betreft een kernwaarde uit onze missie ‘CITAVERDE voor het leven’

We realiseren deze missie ondermeer vanuit de visie dat:

➤ CITAVERDE College medewerkers binnen de betreffende sectoren helpt hun talenten te ontdekken en ontwikkelen;

➤ CITAVERDE College medewerkers zo opleidt en traint dat zij optimaal toegerust zijn voor hun beroep en zo wordt bijgedragen aan een gezonde(re), veilige(re) werken en prettige(re) werk- en leefomgeving.