Capabel Taal

Capabel Taal verzorgt cursussen alfabetisering, inburgering, staatsexamen en taaltrajecten voor inburgeraars en werknemers. Wij geven al jarenlang les aan mensen die een andere taal spreken of een taalachterstand hebben. Ons lesaanbod is maatwerk en toegankelijk en aantrekkelijk voor de deelnemers. Het leerrendement van taal neemt toe wanneer het geleerde direct in de praktijk wordt gebracht. In de afgelopen tien jaar heeft Capabel Taal ruim 25.000 duale trajecten uitgevoerd waarin taal en werk of stage worden gecombineerd. Deelnemers verbeteren zo hun taalvaardigheden en worden tegelijkertijd voorbereid op de arbeidsmarkt. Dit doen wij zowel via beroepsopleidingen in de sector zorg en welzijn op een van de locaties van Capabel Onderwijs Groep, als via incompany trajecten bij werkgevers.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Bij Capabel Taal kijken wij verder dan de taal, wij denken ook aan de toekomst: participatie voor mensen met een taalachterstand in stages, opleidingen of werk. Vooral in de zorg en de techniek, waar de komende jaren grote tekorten aan personeel ontstaan, hebben we veel ervaring en zien wij voor onze taaltrajecten een toegevoegde waarde. Wij geven werkgevers graag handvatten om taalachterstand op de werkvloer aan te pakken. We bieden onze kennis en ervaring dan ook graag aan.