Bogaers Taleninstituut

Bogaers Talen verzorgt onder andere in samenwerking met de Gemeente Tilburg en UWV. Kijk voor meer informatie op de website van Bogaers Talen.

Door te luisteren naar de wensen van alle partijen, de verschillen tussen gemeente en bedrijf te accepteren en transparant en voortvarend te werk te gaan, heeft Bogaers Talen sinds 1986 vertrouwen opgebouwd.Voor de deelnemers is het een succesvol traject omdat zij naast de nodige taalscholing op de werkvloer tevens de kans krijgen om gedeeltelijk onder werktijd hun MBO- of inburgeringsdiploma te behalen.Vorig jaar hebben wij bij Rhenus (Tilburg) en Den Braven (oosterhout en Giessen) ook succesvolle BBL-trajecten afgerond.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Een goede communicatie op de werkvloer van uw bedrijf bespaart energie en kosten, voorkomt vastlopende productieprocessen en stimuleert de betrokkenheid en inzetbaarheid van werknemers.Bogaers Talen stelt op basis van uw wensen en eisen een plan van aanpak op dat perfect aansluit op de specifieke situatie in het bedrijf. In het ambitiedocument van Bogaers talen is de motivatie terug te lezen.