De Bieb voor de Zaanstreek

De bieb voor de Zaanstreek zet zich in voor de bestrijding van laaggeletterdheid in de Zaanstreek. Daarbij is samenwerking met andere partijen van essentieel belang. Laaggeletterden komen niet uit zichzelf naar een bibliotheek, dus gaat de Bieb de Zaanstreek in om samen met andere partijen gericht hulp te bieden.