Arcus College

Het Arcus College is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) met diverse locaties in Zuid-Limburg. Het onderwijsaanbod omvat een breed spectrum van ruim 200 opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Zuid-Limburg.

Met meer dan 8.000 studenten is Arcus de grootste aanbieder van beroepsonderwijs in Parkstad Limburg en tevens leverancier van werknemers aan het bedrijfsleven. Het MBO is sterk in beweging en  Arcus biedt een veelheid van mogelijkheden om, in samenwerking met partners in de opleidingsketen en het bedrijfsleven,  Ga voor meer informatie naar de website van Arcus College.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Wij zijn een goede partner voor het taalakkoord door onze betrokkenheid en ervaring met het verzorgen van diverse ( maatwerk)-trajecten voor werkende en niet-werkende laaggeletterden. Wij werken hiervoor samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zijn lid van het Bondgenootschap laaggeletterdheid Parkstad. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Arcus College.